فونت فارسی سلطان SF Sultan font family

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از فونت فارسی به نام سلطان می باشید که با فرمت TTF بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

مطالعه بیشتر