آموزش ایجاد افکت کاعذ برش خورده How to Create Ripped Paper Portrait Effect

در این بخش شاهد آموزش ایجاد افکت کاعذ برش خورده در فتوشاپ می باشید که به همراه فایل های مورد نیاز این آموزش بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

کاغذ برش خورده : https://www.freeject.net/2019/03/free-download-ripped-paper-png-file.html

تصویر چهره اول : https://www.pexels.com/photo/women-s-white-and-black-button-up-collared-shirt-774909/

تصویر چهره دوم : https://www.pexels.com/photo/wom-1620494

مطالعه بیشتر