فونت گرافیکی فاکون Facon Font

فونت فاکون

در این بخش شاهد نمونه ای دیگر از فونت انگلیسی به نام فاکون می باشید که با فرمت TTF بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته  است.

مطالعه بیشتر