فونت انگلیسی با طرح اثر انگشت CreativeMarket – Sherlock Font Duo 3408880

در این بخش شاهد نمونه ای دیگر از فونت انگلیسی با طرح اثر انگشت از کریتیو مارکت می باشید که با فرمت OTF بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

فونت انگلیسی با طرح اثر انگشت

مطالعه بیشتر