فونت عربی صیحه CM Saiihah – Arabic Font

در این بخش شاهد نمونه ای دیگر از فونت فارسی و عربی به نام صیحه می باشید که با فرمت TTF بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته  است.

مطالعه بیشتر