فونت فارسی افشید Afshid Font Family

دانلود فونت فارسی افشید

در این بخش شاهد نمونه ای دیگر از فونت فارسی به نام افشید می باشید که با فرمت OTF بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

مطالعه بیشتر