حیوان سال ۹۹

حیوان سال 99

برای خیلی از مردم نام حیوان سال به دنیا آمدنشان مهم است و اغلب برای گرفتن فال و طالع بینی و … از آن استفاده می کنند و برای عده ای که تقویم و سر رسید چاپ می کنند این موضوع مهم است زیرا می خواهند از نماد این حیوان در محصولشان استفاده کنند.

سال ۱۳۹۹ طبق تقویم میلادی سال موش است.

خصوصیات سال موش

موش نماد ثروت و فراوانی است. موش‌ها موجوداتی باهوش، متفکر سریع و موفق هستند اما به داشتن یک زندگی آرام، ساکت و بدون دغدغه راضی می‌شوند.

برای تشخیص این که هر سال با کدامیک از حیوانات مطابقت دارد از سال خورشیدی عدد ۶ را کم می کنند و حاصل بر عدد ۱۲ تقسیم می شود. عدد باقی مانده را در نظر می گیرند و از شماره یک، از موش شروع به شمردن می کنند. نام هر حیوانی که با عدد باقی مانده مطابقت کرد سال همان حیوان است.

ترتیب نام حیوانات چنین است:

موش، گاو، پلنگ، خرگوش، نهنگ ( اژدها )، مار،اسب، گوسفند، میمون، مرغ، سگ، خوک. باقیمانده صفر، آخرین حیوان یعنی خوک را نشان می دهد.

مطالعه بیشتر